RRZ 243 Yes’ akaija kunsher’ra
Versi Version 1
1
Yes’ akaija kunsher’ra
Ndi har’ omu bibi,
Yampeek’ aha mabega,
Yangarur’ omuka;
Baamaraik’ ab’omu iguru
Baakireeba, baatangaara.
Reeb’ oku atukunda,
Kand’ oku atusher’ra,
N’eshagam’ eyaatucungwire;
Titwin’ oku twakubigamba.
2
Akanshanga mputaire,
Ndi haihi n’okufa,
Yanshemb’ obwo buhuta,
Atyo yantambira;
Yampuumuriza mpor’ ati,
Naakubona, ori owangye.
3
Yaanyorek’ enkojo ze
Ez’omu biganja bye,
Kandi n’ez’ekirunga
Ky’amahw’ omu mutwe;
Naayebuuz’ eki yankundiir’
Akeehayo kunfeer’ atyo.
4
Mbwenu ndi hamwe nawe,
Niw’ ampuumuriza;
Anjwisiz’ omushana
Gw’okummurikira,
Kandi nguma niinyijuka
Emigish’ ei yampaire.
5
N’ahabw’ekyo mpumwire,
Kandi ntegyereize
Ekyo kiro kikuru
Eki ariiziraho;
Haz’ obwo ndyatabaaruka,
Mmushangye ntakiine kibi.

OK