RRZ 256 Yesu ni Munywani waitu
Versi Version 1
1
Yesu ni Munywani waitu,
Niw’ atwekorerera
Emitwaro y’obusaasi,
Etuur’ eturemire.
Reeba, tubur’ obusingye,
Tububuzibwa busha,
Ahabw’okutamushaba gye
Byon’ ebi tukyenire.
2
Sitaane ku araatugyeze
N’ebihikiirizi bye,
Turekye kwehw’ amatsiko,
Tubitwarire Yesu.
Tihariho Mujuni ondi.
Okwatanisa naitwe
Omu busaasi bwaitu bwona,
Kureka Yesu wenka.
3
Ku oraagir’ enaku nyingi,
Waahahaaz’ omutima,
Obuhungiro ni Yesu,
Gum’ omwesherekiremu.
Ku oraagaywe, waatsigwaho
Bagyenzi baawe boona,
Oyeshengyereze Yesu,
Akuhuumuze juba.

OK