RRZ 260 Nintangaarira rukundo ya Yesu
Versi Version 1
1
Nintangaarira rukundo ya Yesu Kristo,
Ninshoberw’ ahabw’embabaz’ ez’ angirira;
Ku mmanya ngu niinye yaabambiirwe, ntetema,
Nyow’ enkozi y’ebibi, ou yaafeereire.
N’eky’okutangaaza,
Naany’ okuunyijuk’, akambonabonera!
Ka nikintangaaza okukira byona.
2
Kand nintangaarir’ ekyamwihir’ omu iguru
Kujuna nkaany’ omugomi omunyamaryo,
Ngu abone kuncungur’, amp, okuhikiirira,
Ahabw’okukunda kw’ okutakareebwaga.
3
Kand’ obundi nteekateek’ aha biganja bye,
Ebyahutaaziibwe ngu nyihweh’ orubanja.
Mbwen’ ekyo ndyakyebwa? Ngaaha, nikikabure!
Kureka ndyaguma mmuhimbis’ obutoosha.

OK