RRZ 263 Ninkusiima, Omujuni
Versi Version 1
1
Ninkusiima, Omujuni,
Ahakub’ okanyozya,
Waanyijuz’ Omwoyo waawe,
Kandi wamp’ emigisha.
Mbwenu ka mb’ eshuro yaawe
Y’amaizi g’amagara,
Agampimintikiramu
Nyomushana na nyekiro.
2
Ngir’ omufuregye gwawe,
Ngume ndabwemu amaizi
G’okunywais’ abandi bantu,
Abatakajunirwe.
3
Gum’ onyozye obutoosha,
Ngume ndi enjoga yaawe,
Kand’ ompe n’amaani gaawe,
Mbone kukuheereza.
4
Ka ngume mb’ ow’okuhamya
Eby’okujuna kwawe.
Okangura ngu mb’ owaawe,
Mbwen’ onyetegyekyere.
5
Abarikwehayo twena
Twijuz’ Omwoyo waawe,
Emigyera y’ago maizi
Egum’ ehimintikye.

OK