RRZ 266 Yesu, ninkwetenga
Versi Version 1
1
Yesu, ninkwetenga
Buri kaanya koona,
Ahabw’okuba niiwe
Wenk’ ompuumuriza
Nyekiro na nyomushana,
Yesu, ninkwetenga;
Naija, Mukama wangye,
Omp’ omugisha.
2
Yesu, ninkwetenga,
Guma haihi naanye;
Ku mba hamwe naiwe,
Ebyosyo tibimbaasa.
3
Gum’ ompuumurize,
Ndi kubi, nshobeirwe;
Ku oraab’ otaizire,
Niinyehw’ amatsiko.
4
Yesu, ninkwetenga,
Nyegyes’ ebi okunda;
Korer’ omuriinye
Ebi waaraganiise.
5
Yesu, ninkwetenga,
Mukam’ Orikwera,
Ompindur’ omwana
Waaw’ omu mazima.

OK