RRZ 270 Mukam’ ow’ekitiinisa
Versi Version 1
1
Mukam’ ow’ekitiinisa,
Ninkukunda;
Kandi naakweshengyereza
Rukund’ egyo
Ku eb’ ey’ebiro byona
Waanyikiriza
Ahabw’embabazi waawe;
Mbwenu ngiine.
2
Nkaba nyin’ ebibi bingi
Nibinshinja,
Waabiinyihaho, wankiza,
Naakusiima.
Mbwenu ka nkuhimbise
Nyin’ obunanukye,
N’ebiri omuriinye byona
Ka mbikuhe.
3
Ninkusiimis’ omutima
Gwangye gwona
Ebiro byona omushanju,
Ti kimwe kyonka.
N’obu naakuhitsya ryari
Ninkuhimbisa,
Ebyo biro nabyo bikaaba
Biri bikye.

OK