RRZ 28 Mushemererwe mwena
Versi Version 1
1
Mushemererwe mwena,
Entoore za Yesu,
Muhemb’ amatabaaza,
Gagume nigaaka;
Many’ ekiro kiri haihi,
Mukama waitu naija;
Musisiimukye mwena,
Murugy’ omu turo.
2
Amatabaaza gaanyu
Mugacume, geere;
Mugaijuz’ amajuta,
Gaaky’ omu mwirima;
Haza mureeb’ okujunwa
Ku kwabahika haihi,
Mugyende nimwesiima,
Mumutangirire.
3
Imw’ abaishiki mwena
Abain’ omutima,
Mweshongore munonga
Nka baamaraika.
Kishwer’ ari hakye kwija,
Yaafundize buzima;
Mumuhimby’, ashemuukye
Omu bugyenyi bwe.
4
Ai Yesu, rahuk’ oije,
Mucunguzi waitu;
Oturuky’, Iw’ eizooba
Ry’okuhikiirira.
Otuhindur’ emitima,
Nitukweshengyereza,
Tureeb’ okwija kwawe
Okw’ekitiinisa.

OK