RRZ 280 Ruhanga wait’ agume naimwe
Versi Version 1
1
Ruhanga wait’ agume naimwe,
Abeebember’ obutoosha,
Abahabur’ omuhanda,
Kand’ abarinde n’obusingye.
Agume hamwe naimwe mwena
Okuhitsy’ obu turireebana,
Okuhitsy’ obu turihika
Omu bukama bwe bw’omu iguru.
2
Abarind’ omu kabi koona,
Abasinguz’ orugamba,
Abariise bur’ izooba,
Abashwekyes’ amapapa ge.
3
Kandi n’omu bihikiirizi
Omu bworo n’omu ndwara,
n’omu byosyo bya Sitaane,
Agume naabarwanirira.
4
Kandi n’aha izooba ry’okufa,
Ebyanyu byona byahweire,
Aryab’ ari hamwe naimwe,
Abahitsy’ omu bukama bwe.

OK