RRZ 284 Imw’ abaana ba Yesu
Versi Version 1
1
Imw’ abaana ba Yesu,
Nimumweshongorere,
Kandi mumusingize,
Muhimbis’ eiziina rye.
2
Turi omu rugyendo
Rw’okutaah’ omu iguru,
Ei aba ira baagiire
Abaatubandiizeyo.
3
Imw’ ab’omu busyo bwe
Mwena, muteer’ akaari;
Hakub’ omwanya gwanyu
Gutebeekanisiibwe.
4
Baana b’omushana ’mwe,
Mwimutsy’ amaisho gaanyu,
Orurembo Saayuuni
Reeba ruturi haihi.
5
B’eishe-emwe, mutatiina,
Mwahik’ aha mwatano
Gw’esi nung’ eya Yesu,
Ei yaabacumiire.
6
Mukama, twaikiriza
Kutsigaho ebi twine
N’okukukuratira,
Ahakub’ otwebembeire.

OK