RRZ 29 Yesu naija, nimuhurir’
Versi Version 1
1
Yesu naija, nimuhurir’ akaari k’okushemererwa,
Abantu boona bamwakiire nibamweshongorera.
2
Yaija, kubohooror’ embohe ezibohirwe Sitaane,
Acw’ enjegyer’ ezigumire, haz’ ahab’ obusingye.
3
Yaija kushemb’ abahutaazibwe Sitaan’ omu mitima,
N’okutambir’ abooro boona, ahabw’embabazi ze.
4
Mbwenu, Mukama w’obusingye, ka tukuramize kimwe,
Nitusingiz’ eiziina ryawe hamwe n’ab’omu iguru.

OK