RRZ 61 Omufumu waitu Yesu
Versi Version 1
1
Omufumu waitu Yesu
Ari aha hamwe naitwe,
Kand’ abain’ endwara boona
Niw’ abamar’ obwoba.
Eryo iziina rye rirungi
Nimwije turyeshongore;
Nirikir’ agandi goona,
Yesu! Yesu! Yesu!
2
Muhur’r’ eiraka rya Yesu,
Naagamba n’embabazi,
At’, Ebibi byanyu byona
Mwabiihirwaho kimwe.
3
Nimugyende n’obusingye,
Mugarukyey’ owaanyu,
Mubagambir’ ebikuru
Yes’ ebi abakoreire.
4
Ku turihik’ omu iguru,
Turyaguma na Yesu,
Tugume nitweshongora
Eryo iziina rye, Yesu.

OK