RRZ 71 N’enki ekyakuunyozya?
Versi Version 1
1
N’enki ekyakuunyozya?
N’eshagama y’Omujuni;
Kikammaramu ebibi?
N’eshagama y’Omujuni.
Egyo shagama ye
Niy’ enyereza kimwe,
Ha kindi kitambo
Kurek’ egyo shagama ye.
2
Ekyakump’ amagara
N’eshagama y’Omujuni;
Kikambeer’ ekarabo,
N’eshagama y’Omujuni.
3
Ha kirungi eki nyine
Nk’eshagama y’Omujuni,
Ekyakundihiirira,
Kurek’ egyo shagama ye.
4
Niiwe matsiko gangye
N’eshagama yaawe, Yesu;
Omp’ obusingye bwawe
Ahabw’eshagama yaawe.

OK