RRZ 8 Isaaya nabi owa ira
Versi Version 1
1
Isaaya nabi owa ira
Akareeb’ okworekwa,
Baamaraik’ ab’omu iguru
Nibaramya Ruhanga.
2
Yaahurir’ ekyeshongoro
Ky’okuhimbis’ Eiziina
Rya Mukama w’ensi yoona,
Nibeeshongora bati:
3
Reeb’, ekitiinisa kyawe
Kiijwir’ eiguru n’ensi;
Niiwe wenka Orikwera,
Orikwera, Mukama.
4
Naitwe twen’ abari omu nsi
Tukwatanise nabo,
Nitugira nkabo tuti,
Niiwe Rukira-boona.

OK