RRZ 9 Tuhimbise Mukama waitu
Versi Version 1
1
Tuhimbise Mukama waitu
Twin’ amashemererwa,
Habw’okub’ embabazi ze
Tizigira bugarukiro.
2
Ka tubuzye hoon’ eiziina rye,
Ruhanga Nyamuhanga,
3
Ahabw’obushoboorozi bwe
Akatuh’ omushana;
4
Yaataho n’okwezi nyekiro
N’enyonyoozi obukumi;
5
Kand’ itwe n’ebi yaahangire
Niw’ atugaburira;
6
N’ahabw’ekyo tumuhimbise
Twin’ amashemererwa;

OK