RRZ 92 Nkaabaasibwa ki mmany’ endimi zoona
Versi Version 1
1
Nkaabaasibwa ki mmany’ endimi zoona,
Mbona kuhimbisa Yesu,
Haza nguma nimmusingiza gye
Ahabw’embabazi ze nyingi.
2
Eiziina rya Yesu Mukama waitu
Niryo ritumar’ obwoba,
Rireeter’ omusiisi obusingye,
Rimuh’ amagara masya.
3
Amaraho amaani g’ebibi byona,
Kandi abohooror’ embohe;
Eshagama y’ eyogyeza kimwe
Eihano ry’omunyabibi.
4
Abaitsirw’ ebibi ku bahurira
Eiraka rye ry’embabazi,
Besiim’ ahabw’okukir’ enaku,
Bagir’ amashemererwa.
5
Bifamatu ’mwe, muhurire Yesu;
Mweshongor’, imw’ Ebiteta;
Imw’ Ebimuga, nimugurukye;
N’Empumi, mureebe Yesu.
6
Mukama wangye, omunyambabazi,
Ogum’ ompwere kubuzya
Ekitiinisa ky’Eiziina ryawe,
Rimanyw’ omu bantu boona.

OK