SPSS 112 Moje serce dziś raduje się (D)
Versi Version 1
1
Ach, jak moje serce dziś raduje się, Wolne jest od troski i wdzięcznością tchnie! Dziś wraz z ludem Bożym śpieszę z serca nieść Stwórcy, memu Zbawcy, chwałę, hołd, i cześć!
2
To nie tony dzwonów tak wzywają mnie, Ale wieczna Miłość dziś do siebie zwie Słuchać wiecznej prawdy i żywota słów Dzisiaj, w dzień sobotni, u stóp Zbawcy znów!
3
Gdzie Jezusa miłość łączy dwóch lub trzech, Tam w zbawienia słońcu znika z serca grzech. O, jak lśni się w sercu jasny promień ten I jak jest mi dobrze dziś, w sobotni dzień!
4
Wejdźmy z hymnem chwały przez podwoje bram Do świątyni Pańskiej, Jezus czeka tam! Chce On nas pokrzepić i otuchę wlać, Wierny lud swój wzmocnić, wieczny pokój dać.

OK