SPSS 143 Król się rodzi (G)
pol. P. Łozowski
Versi Version 1
1
W niebie zabrzmiała pieśń, Poprzez ziemię szła wieść, W ludzkich sercach grał hymn, Niebios wtórował rym.
Król się rodzi, nadchodzi, O, ziemio, twój Bóg! Pan się zjawia, objawia, Narody, wasz Bóg!
2
Gromki śpiew przerwał sen, Gwiazdy błysk rozdarł cień, W nocną ciszę wszedł blask, Do drzwi dnia pukał brzask.
3
Niech ten nocny śpiew brzmi Aż do końca mych dni! Niech ten nocny hymn gra! Niech powraca co dnia!

OK