SPSS 15 Pójdźmy przed święty tron (G)
Versi Version 1
1
Pójdźmy przed święty Pana tron Oddać Mu cześć, gdyż Bogiem On; Wszystkie narody Boga czczą, Oddajmy Mu też chwałę swą.
2
Złączmy swe głosy w zgodny chór Jako miłości Bożej twór. Bóg nam swą łaskę z nieba śle I błogosławi dzieci Swe.
3
Chwalmy zbawienia Jego moc, Która nas krzepi w dzień i w noc; Strzeże troskliwie nas od zła Moc święta, która wiecznie trwa.
4
Wielki Królestwa Jego blask, Pełna też ziemia niebios łask; Opoką trwałą jest Bóg nasz, Ufajmy Mu po wszystek czas.
5
Oddajmy Stwórcy chwałę, cześć I wszędzie głośmy o Nim wieść, Niech wszelki twór Mu hołdy śle I z nami też pokłoni się.

OK