SPSS 153 Przelałem Swoją krew (C)
Versi Version 1
1
Przelałem Swoją krew, Skonałem pośród mąk, Byś wieczny żywot miał Z przebitych moich rąk; Jam Swej nie szczędził krwi, A ty, co dałeś mi?
2
Wszak Jam na ziemi tej W ubóstwie, trudzie żył, Byś uczestnikiem chwał W Królestwie Ojca był; Jam tak ukochał cię, A ty, czy kochasz mnie?
3
Rzuciłem niebios tron I mego Ojca dom, By nieść twych grzechów krzyż, By nieść pociechę łzom; Jam twoje zmienił dni, A coś uczynił ty?
4
Nazwałem bratem cię, Od kar zbawiłem cię, Złożyłem okup Swój, by szczęście dać ci tu; To wszystko dałem ci, A ty, co dajesz mi?

OK