SPSS 159 Jezus zmartwychwstał (C)
pol. A. Kosowska
Versi Version 1
1
Jezus Chrystus zmartwychpowstał! Alleluja! Pusty grób na ziemi został! Alleluja! Wszechświat niesie Jemu cześć: Alleluja! Najpiękniejsza z wszystkich pieśni: Alleluja!
2
Wczoraj oddał za mnie życie: Alleluja! Dziś króluje mój Zbawiciel. Alleluja! Chcę żyć wiecznie razem z Nim. Alleluja! Dla mnie Pan swe drzwi otworzył! Alleluja!
3
Jezus mówi: Wkrótce przyjdę! Alleluja! Na spotkanie Zbawcy wyjdę. Alleluja! Chodźmy razem, to nasz Pan! Alleluja! Alleluja! Pan przychodzi! Alleluja!

OK