SPSS 162 Ja wiem, że Zbawca żyje (Des)
Versi Version 1
1
Ja wiem, że Zbawca żyje mój I w niebie miejsce chce mi dać, Gdy tylko skończę ziemski bój Z Nim w chwale wiecznie będę trwać.
Gdy więc mnie wabi świat ten zły I serce me z tęsknoty drży, Wiem, że gdy miną krótkie dnie, Do domu Swego wezwie mnie, Wiem, że gdy miną krótkie dnie, Do domu Swego wezwie mnie!
2
O Zbawcy wciąż me serce śni, Wszak On oczyścił z grzechu mnie! Ja czekam wciąż, aż powie mi: Chodź dziecię, Pan już woła cię!
3
O, jak wspaniały Jego czyn! W zdumieniu patrzę na ten cud! Mój Jezus mnie uwolnił z win I cierpiał tyle za Swój lud!
4
Wiem też, że Jezus przyjdzie wnet, Nadchodzi szybko chwila ta, Gdy uwolniony z ziemskich bied Pieśń wzniosę tam, gdzie jest mój Bóg!

OK