SPSS 228 Wodzem Chrystus Pan (G)
Versi Version 1
1
Wodzem naszym, bracia, Chrystus Pan jest sam; Wahać się nie trzeba, On przewodzi nam. Choć utrapień twardy krzyż musimy nieść, Chciejmy wiernie za Nim iść.
„Ty pójdź za Mną!” To jest Jego głos! „Ty pójdź za Mną! Zmienić chcę twój los. Ty pójdź za Mną!” Spieszmy naprzód iść, Z naszym drogim Panem zawsze być.
2
Jakie ciężkie walki staczał Chrystus Pan, Gdy znienawidzony i wyśmiany tak, Ciężki krzyż na barkach Swoich musiał nieść, A my mamy za Nim iść.
3
Pójdźmy więc za Wodzem, dokąd On nas zwie! Włóżmy Nań swe troski, wszak On o nich wie! A gdy w niebios bramy dane będzie wejść, Też będziemy za Nim iść.

OK