SPSS 23 W Syjonie Pan króluje (D)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
W Syjonie Pan króluje, O, ziemio, raduj się I przyjdź przed Jego łaski tron Z nastrojem Bożych pień. W Syjonie Pan króluje, A chwała Jego brzmi, Gdy przed Nim każdy ugnie się W pokłonie hołdu, czci.
2
W Syjonie Pan króluje! Czy ktoś jest równy Mu? W Swych rękach dzierży wszelką moc Na ziemi, w głębi mórz! O, wielbij Jego imię, Niech prawo Jego trwa, Aż każda wyspa, każdy ląd Zbawienia przyjmie dar.
3
W Syjonie Pan króluje! On Panem czasu jest, Więc wejdźmy do przybytku wraz Na ustach niosąc pieśń. Przed Bożym tam sztandarem Padnijmy wszyscy wraz: On Królem niebios, ziemi, mórz, Cześć Mu po wszystek czas.

OK