SPSS 24 Bóg jest miłością (Es)
A. D. Rische (1819–1905)
Versi Version 1
1
Bóg jest miłością! On mnie odkupił! Bóg jest miłością i łaską tchnie. Więc wołam szczęśliwy: Bóg jest miłością! Bóg jest miłością, miłuje mnie!
2
Leżałem w więzach mych żądz i grzechów, Leżałem w więzach mych srogich win. Dziś wolny, pieśń wznoszę: Bóg jest miłością! Uwolnił z grzechu mnie Boży Syn!
3
Bóg zesłał Syna, by mnie wykupił Z niewoli grzechu i doli złej. Więc wielbię Go pieśnią: Bóg jest miłością! Wolności szczęście dał duszy mej!
4
Święta Miłości, Tyś mym lekarzem, Ty leczysz ciało i duszę mą, Więc śpiewam radośnie: Bóg jest miłością! Ty mnie uzdrawiasz miłością Swą!
5
Dziedzictwem moim jest radość wieczna, Dziedzictwem moim jest pokój Twój. Dziękczynną pieśń wznoszę: Bóg jest miłością! W miłości Bożej pokoju zdrój!

OK