SPSS 242 On cię zbawi (As)
Versi Version 1
1
O grzeszniku, patrz jak marne, Jak nieszczęsne życie twe! Dzisiaj powróć do Jezusa. Jemu szczerze oddaj się!
On cię zbawi, On omyje Ciebie z grzechów, wszelkich win. Mocą łaski Swej okryje Ten łaskawy Boży Syn.
2
O grzeszniku, patrz, jak pyszne, Jak złośliwe serce twe! Wyznaj grzechy Jezusowi, Przed Nim szczerze ukorz się!
3
O grzeszniku, słysz, jak głośno Zbawca twój wciąż woła cię! Chciej Go przyjąć i zapisać Jego imię w sercu swym!
4
O grzeszniku, tam na krzyżu Jezus zmarł za grzechy twe, By cię zbawić, uszczęśliwić, Przyjmij dziś Go w serce swe!

OK