SPSS 252 W Tobie szukam ukojenia (Es)
A. Starbright
Versi Version 1
1
W Swej litości, łaskawości, Jakim jestem, przyjmij mnie; Zbawco święty, niepojęty, Twoim być już odtąd chcę.
W Tobie szukam ukojenia, W Tobie pokój duszy mej; Pobłogosław dziecku Swemu I w Swej łasce zawsze miej!
2
Nocy cienie niech promienie Łaski Twej rozproszą mi; Niechaj stale ku Twej chwale Słońce w życiu moim lśni.
3
Pełen wiary w Twą ofiarę i krwi Twojej zbawczą moc Pójdę z Tobą życia drogą Bez obawy w ciemną noc.
4
Ku Twej chwale chcę wytrwale Dążyć do niebieskich bram; Daj mi, Panie, bym był w stanie Chwałę Twoją ujrzeć tam!

OK