SPSS 270 Bóg świat umiłował (F)
Versi Version 1
1
Albowiem tak Bóg świat umiłował, Albowiem tak Bóg świat umiłował. Umiłował, umiłował, Umiłował tak Bóg świat.
2
Że dał nam Syna jedynego, Że dał nam Syna jedynego, Dał Syna, dał Syna, Jednorodzonego dał.
3
Ażeby każdy, kto Weń wierzy, Ażeby każdy, kto Weń wierzy, Nie zginął, nie zginął, Ale żywot wieczny miał.

OK