SPSS 353 Czy twój Zbawca może zaufać ci? (G)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Czy twój Zbawca może zaufać ci, Gdy na ciebie przyjdą doświadczeń dni? Gdy się inni chwieją, czy będziesz stać, W wierze i w nadziei do końca trwać?
Czy Zbawiciel twój, Czy Zbawiciel twój Może ufać ci? Powiedz, druhu mój! Pan dziś pyta mnie, czy chcę mocno stać, Pan dziś pyta się, czy chcesz przy Nim trwać? Odpowiedzmy dziś!
2
Czy ci może ufać, że chętnie ty Pomoc biednym dasz, smutnym otrzesz łzy? Czy chcesz mijać złudne bezdroża zła I w nadziei czekać zbawienia dnia?
3
Czy ci może ufać Zbawiciel twój, Że gdy będziesz toczył z swym grzechem bój, Panu wierny będziesz do końca dni I przed wszelkim złem zamkniesz serca drzwi?

OK