SPSS 363 W świętej ciszy (e)
Versi Version 1
1
W świętej, głębokiej ciszy Do mnie się, Panie, skłoń, Twej woli roznieć światło, Ja pójdę doń. Twej woli roznieć światło, Ja pójdę doń.
2
Weź mnie w niewolę Swoją, Bym zawsze w Tobie żył, Ukój tęsknotę moją, Bym Twoim był! Ukój tęsknotę moją, Bym Twoim był!
3
W Tobie się ukryć mogę, Tyś jest pokojem mym, Mów do mnie, Panie drogi, Ja słuchać chcę! Mów do mnie, Panie drogi, Ja słuchać chcę!

OK