SPSS 390 Ja do Ciebie wznoszę modły swe (Es)
Versi Version 1
1
Ja do Ciebie, Ojcze w niebie, Wznoszę korne modły swe; W ducha męce wznoszę ręce: Odmień moje serce złe!
Widzisz, Ojcze, mą niedolę, Widzisz smutek, żal i ból, Widzisz troskę na mym czole; Ty mnie pociesz, Ty mnie tul!
2
Ja Cię stale, Boże, chwalę, Więc miłościw Ty mi bądź; Usłysz, Panie, me wołanie, winy moje sercem sądź!
3
O mój Boże, ja w pokorze Czekam, błagam łaski Twej; Smutki moje wnet ukoję, Lecz mnie dźwignij z doli złej!

OK