SPSS 394 Ludu Boży czuwaj i bądź gotowy (D)
Versi Version 1
1
Ludu Boży, czuwaj, bądź gotowy, Wkrótce przyjdzie Zbawca twój. Wnet dla ciebie dzień zaświta nowy, Czuwaj więc i w wierze stój!
Bądź gotowy, Pan twój woła, Módl się i w czujności trwaj Wnet Pan przyjdzie, Swoich zwoła I da posiąść szczęścia kraj!
2
Całym sercem Panu zaufajmy, Bo grzech czyha na nas wciąż; W szczerych modłach i czujności trwajmy Wszyscy, tak jak jeden mąż!
3
Bojuj z grzechem, w prawdzie bądź gorliwy, Zważ. że Pan twój aż do krwi W Getsemane staczał bój żarliwy, On też pomoc ześle ci!

OK