SPSS 401 Boże Święty, objaw się (Es)
Versi Version 1
1
Boże Święty, objaw się Wśród Swych wiernych dzieci! Niech Twój Duch, co z góry tchnie, Serca nam oświeci! Byśmy Ci, ku Twej czci, Modły w niebo słali, W uświęceniu trwali!
2
Gdy swe modły święty zbór Przed tron wzniesie Boży, Tam je wojsk anielskich chór Do stóp Pańskich złoży. Pan nasz tam, Jezus sam, Wiecznym jest Kapłanem I wszechświata Panem!
3
Jeśli jednej duszy głos Pan wysłuchać zdoła, Kiedy ta do niego wprost W skrusze swej zawoła; Czyżby nas, gdy Doń wraz Prośbę ślemy tkliwą, miał odepchnąć siłą?

OK