SPSS 467 Niech łaska Twoja (e)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Niech łaska Twoja, Panie, Nas cieszy w każdy czas, I lud Twój uszczęśliwia, Do nieba wiedzie wraz.
2
Gdy ciało nasze słabnie I walka wzmaga się, Pod skrzydła skryj nas Swoje I oddal trwogi dnie.
3
Gdy szatan chce nam szkodzić I szydzi z nas ten świat, Ogarnij nas Swą łaską, Wszak Tyś nasz Mistrz i Brat.
4
Ty, Panie, nas ratujesz I drogą wiedziesz Swą, Oczyszczasz nas i zbawiasz Najdroższą Swoją krwią.
5
Gdy skończy się pielgrzymka I życia tego dnie, Ty zbaw nas, drogi Zbawco, I daj nam niebo Swe!

OK