SPSS 484 Kto wskaże drogę? (Es)
Versi Version 1
1
Kto wskaże mi drogę do nieba wzgórz, Do kraju szczęścia dla zbawionych dusz? Na ziemi tej pełno jest bólu i zła. A tam wieczna wiosna i radość wciąż trwa!
W grodzie niebieskim wieczny mój dom. Tam będzie kres grzechowi i łzom!
2
Gdybym miał skrzydła, poleciałbym tam, Do mej Ojczyzny, gdzie miejsce swe mam; Gdzie zło się nie wkradnie, gdzie nie ma już trwóg, Gdzie prawda króluje i miłość i Bóg!
3
Tam będę z Panem do końca mych dni I dotrę do celu, co w górze lśni; Aż serce opuści niewiara i chłód, Aż ziści nade mną On łaski Swej cud!

OK