SPSS 49 Przed Tobą, Panie (D)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Przed Tobą wszystko korzy się, Panie. Tyś możny władca, potężny Bóg! Nie sądź win naszych, okaż zmiłowanie, Pokoju Twego Daj w miejsce trwóg.
2
Tobie, Wszechmocny, hołd oddajemy, Tyś nasz Stworzyciel, i Pan, i Król! Przyjmij nas dzisiaj na Swą własność, Panie, Usuń zmartwienia I serca ból.

OK