SPSS 50 Wszechwładny Stwórco (a)
S. Spleszyński; A. Smyk
Versi Version 1
1
Wszechwładny Stwórco świata, Ty masz w Swej mocy czas, Tyś nam wyznaczył lata I w nich prowadzisz nas. A choć przyszłości chwile Nieznane nigdy nam, Ufamy Twojej sile, Boś zawsze jest ten sam.
2
Tyś nas w Swej opatrzności Aż dotąd, Boże, miał, Tyś nam wśród przeciwności Skuteczną pomoc dał. Gdy bacznie tak śledzimy Koleje naszych dróg, W pokorze rzec musimy, Że łaskaw był nam Bóg.
3
Odwieczny! Za te dary, O, któż by nie chciał Ci Wdzięczności nieść ofiary Przez wszystkie życia dni! Kto nie miałby ufności, Rzucając w przyszłość wzrok, Że nas w Swej opatrzności, Chcesz mieć i przez ten rok?
4
Daj, Ojcze, Ducha Swego I wspieraj mocą Swą, Strzeż w życiu nas od złego I krzep w nas wolę mdłą! Niech pomoc Zbawcy wszędzie Oddala błędu mrok; Niech nam pociechą będzie Przez nowy życia rok!

OK