SPSS 524 Słuchaj, słuchaj (F)
Versi Version 1
1
Ludu mój i zborze, mała garstko ty, Przyjmij dziś w pokorze, co Pan mówi ci. Zbadaj swoją wiarę, czyny napraw złe, By łaskawy Zbawca nie odrzucił Cię.
Słuchaj, słuchaj Pańskich słów, Dzisiaj przyjmij to poselstwo Boże znów. Słuchaj, słuchaj, jak Pan zwie; On cię kocha, życie wieczne dać ci chce.
2
Wiele razy Zbawca ostrzegł ciebie, mnie, I gdy koniec bliższy, tym usilniej zwie. Otwórz więc swe oczy, wszak ci wiele brak, Nim się świat ten w przepaść stoczy nędznie tak.
3
O, ostatni zborze, zważ, co mówi Pan, Chwyć się słowa Jego, w Nim ci żywot dan. Wielkie obietnice Pan ci przecież dał, Służ Mu życiem swym gorliwiej, w Nim twój dział.

OK