SPSS 525 Czy wy wiecie? (C)
pol. R. Dutkowski
Versi Version 1
1
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, Świątynią, w której mieszka Święty Duch?
Pełni mocy, wdzięczności i chwały, Pełni mocy, wdzięczności i chwały, Pełni mocy, wdzięczności i chwały, I chwały, w której mieszka Święty Duch!
2
Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem, Kościołem, w którym mieszka Święty Duch?
3
Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą, Wspólnotą, w której mieszka Święty Duch?

OK