SPSS 548 Przynieście swój plon (B)
Versi Version 1
1
Kto ze łzami sieje Pańskich słów nasienie, Wielką mu nagrodę da nasz dobry Bóg. Pan mu da Swą łaskę siać tu niestrudzenie, By w czas żniw stokrotny plon swój zebrać mógł.
Swój przyniesie plon przed Ojcowski tron, Z życia i działania swój przyniesie plon! Swój przyniesie plon przed Ojcowski tron, Z życia i działania swój przyniesie plon!
2
Siejmy więc już z rana, z wiarą, gorliwością, Siejmy i w południe, w skwarze wielkim dnia; Siejmy też pod wieczór, w pełni sił, z radością, Pan nam w czasie żniw nagrodę wielką da.
3
Nieraz, siejąc, myślisz: wszystko to daremne, rola jest kamienna, ciernie głuszą siew. Lecz i wpadnie ziarno w dobrą, pulchną ziemię, Która da wspaniały owoc w czasie żniw.
4
Siejmy więc nasienie prawdy i zbawienia, Pan zapewnił wzrost i żniwa wielki plon. Zbierać tam będziemy snopy bez wytchnienia Panu żniw na chwałę, z wszystkich świata stron!

OK