SPSS 559 Proście w dom (G)
Versi Version 1
1
„Wyjdźcie na drogi”, Zbawca zwie, „Proście na gody, kto iść chce, Gdzie tylko chętne serca są, Niech przyjdą na wieczerzę Mą!”
Proście w dom! Proście w dom! Niech nie zginą w sidłach grzechu, zła! Proście w dom! Proście w dom! Wiedźcie ich do Zbawiciela!
2
Duszom błądzącym głoście też, Że Pan ich nędzy kładzie kres, Że On zbawienną Swoją dłoń Poda, kto z wiarą przyjdzie Doń.
3
Hen, po bezdrożach, w burzy dnie, Pasterza głos rozlega się; Woła jagniątka Swoich stad, Co zagubiły prawy ślad.
4
Kto chce z Pasterzem śpieszyć w dal, Szukać owieczek pośród hal? Kto je sprowadzi z błędnych dróg I u Jezusa złoży nóg?

OK