SPSS 560 Bójcie się Boga chwał (D)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Po całej ziemi tej brzmi trójanielska wieść: „Bójcie się Boga chwał, oddajcie Jemu cześć! On Panem mórz i ziem, tron Jego wiecznie trwa, On nad wszechświatem władzę ma!”
Trzej aniołowie niosą wieść, Przez lądy, morza głosząc treść: „Bójcie się Boga chwał, hołd Mu oddajcie wraz, Bo sądu Jego nastał czas!”
2
„Babilon upadł w grzech i w nim tak nadal brnie, Przyjmie on z Boskich rąk karę za czyny złe. Wynijdź stąd, ludu mój, grzech Babilonu rzuć, Do Boga prawdy, duszo, wróć!”
3
„Kto odda bestii też i obrazowi jej Należną Bogu cześć czynem i w myśli swej, Tego ukarze Pan za winy jego złe: Na wieki straci życie swe”.
4
Ten więc ostoi się, kto Bogu wierny był, Zakonu strzegąc dróg, prawdą nadziei żył; Zbawiciel przyjdzie wnet wybawić z mocy zła I życie wieczne w niebie da!

OK