SPSS 575 Zbliżmy się do stołu! (D)
Versi Version 1
1
Zbliżmy się do Chrystusa stołu, Do Niego wznieśmy myśli swe; Wiarą się złączmy z Nim pospołu, On nas miłością karmić chce!
2
On jest wiecznego życia chlebem, Co z nieba do nas zstąpił był; On łączy dusze nasze z niebem, Kto chleb spożywa, będzie żył!
3
Chrystus jest naszym odkupieniem, Poniósł na krzyżu ciężki zgon; On wiedzie wszystkich do zbawienia, Z Ojcem i mnie pojednał On!
4
Jakże ciernistą była droga, Po której szedł Zbawiciel sam, By doprowadzić nas do Boga I zjednać Ojca łaskę nam!
5
Większej nie doznał świat miłości, Jak w Panu, który życie dał, By go oczyścić z nieprawości, By człowiek wieczne szczęście miał!

OK