SPSS 593 Chcemy służyć Bogu (B)
pol. G. Pacewicz
Versi Version 1
1
My chcemy służyć Bogu tu Za młodych życia dni, Dlatego w dowód chęci tej Niech wokół pieśń ta brzmi; I niech poświadczy wielki żar Gorliwych, szczerych serc, Że każdy z nas Mu służyć chce I prawdy Jego strzec.
2
Poselstwo adwentowe dziś Pragniemy śmiało nieść Całemu światu, bo to jest Wierzących życia treść. Ta pieśń ma przypominać nam Potrzebę chętnych sług; Więc dzielnie młodzi, naprzód wzwyż, Bo z nami jest nasz Bóg.
3
Do dzieła więc, młodzieży; wstań, Podejmij święty trud, Niech pozna prawdę w czasie łask Stęskniony, w grzechu, lud. Już wnet nadejdzie chwila ta, Gdy zbierze Pan Swój lud; Więc z tą melodią naprzód wciąż Radośnie i bez trwóg.

OK