SPSS 6 Bóg jest między nami (G)
J. Neander (1650–1680)
Versi Version 1
1
Bóg jest między nami, Cześć Mu oddawajmy, Imię Jego wysławiajmy! Pośród nas Najświętszy! Serca swe uciszmy, Kornie czoła przed Nim zniżmy! Kto Go zna, w sercu ma, Niechaj Go wysławia, Radość swą objawia.
2
Bóg wśród nas obecny! Cherubiny Jemu służą jako Panu swemu, „Święty, Święty, Święty!” Wdzięcznie Mu śpiewają, Gdy przed tronem Jego stają. Na głos nasz, Panie, zważ, Przyjmij skromne dary: Naszych serc ofiary.
3
My się wyrzekamy Wszelkich czczych marności, Uciech świata i radości. Wolę, duszę, ciało, Życie swe składamy, Na Twą własność oddawamy. Tylko Ty, naszej czci Godzien jesteś, Boże! Czcimy Cię w pokorze.
4
Ty przenikasz wszystko! Światło Twe bez cienia Me oblicze opromienia. Jak ku słońcu dążą Pełne krasy kwiaty, Zdobne w różnobarwne szaty, Tak i ja, własność Twa, Myśl do Ciebie wznoszę, O Twe światło proszę.

OK