SPSS 616 Dla Pana (F)
N. Talbot
Versi Version 1
1
Pan Jezus chce ze mnie zrobić Promyczek złoty Swój, Który każdemu przyświeca I spędza smutków rój.
Dla Pana, dla Pana, Świecić chcę jako promyczek! Dla Pana, dla Pana, Słońca promyczkiem chcę być!
2
Jezus chce miłym uśmiechem Ozdobić moją twarz; Czuwa przy pracy, zabawie, Nade mną Jego straż.
3
Jako promyczek Jezusa Przyświecać wszystkim chcę, Nieść radość, ciepło ożywcze, Rozpraszać to co złe.
4
Chcę być odblaskiem Jezusa, Dobrocią Jego lśnić, Żyć tak, jak On żył na ziemi, I w niebie z Nim też być!

OK