SPSS 63 Duchu łaski (Des)
Versi Version 1
1
Duchu łaski, Duchu mocy, Posłuszeństwa, wiary, sił; Twórco światła pośród nocy, Któryś przed wiekami był. Duchu, któryś Bożych mężów Kiedyś wiódł na święty bój, Daj nam prawdy Swej oręże I w moc Swoją znów nas zbrój.
2
Apostołów i proroków Moc świadectwa daj i nam; Prawdy drogą wiedź wśród mroków, W walce opór grzechu złam. Tobie, Dawco łask bez miary, Nasze życie, mienie, cześć, Jak należne Ci ofiary Nieustannie chcemy nieść.
3
Abrahama daj nam wiarę, Który męki serca zmógł, I dał syna na ofiarę, Gdy zażądał tego Bóg. Daj Józefa czystość świętą I bojaźni Bożej dar, Gdy zwodniczą swą ponętą Chce nas uwieść grzechu czar.
4
Daj nam, Panie, moc wytrwania I Eliasza święty gniew; Gdy bałwanom lud się kłania W sercach naszych prawdę krzew. Niech podstępnym, grzesznym mowom Żaden z nas się nie da zwieść, Choćby w służbę Baalową I najbliżsi chcieli przejść.
5
Mężów wiary daj nam śmiałość Nieugiętą niby stal; Uzbrój w męstwo i wytrwałość Wśród grożących zgubą fal. Pozwól prawdę Twą wyznawać, Ona pokój niesie nam, I w Twej służbie nie ustawać, Aż u niebios spoczniem bram!

OK