SPSS 65 Boże, Duchu Święty (Es)
Versi Version 1
1
O Boże, Duchu Święty, przyjdź, Do serca Swego ludu wejdź, Racz łaskę Swoim dzieciom dać, By mogły się świętymi stać.
2
Tyś Pocieszyciel nasz i Pan, Ty życie nasze leczysz z ran, Tyś źródłem życia, tchnieniem Swym Ożywiasz wszystkich w świecie tym.
3
Ty umysł nasz oświecić chciej, Miłości do serc naszych wlej, A wielka łaska i moc Twa Niech wciąż ochrania nas od zła.
4
Ty moc nieprzyjaciela skrusz I pokój w sercach naszych stwórz, Żebyśmy wierni radzie Twej Stawiali opór mocy złej.
5
Nauczaj nas, jak mamy żyć i jak należy Ojca czcić, Za wzór Chrystusa zawsze brać I niezachwianie przy Nim stać.

OK