SPSS 690 Cieszmy się (C)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Dziś się cieszmy wszyscy razem! Nastał dla nas błogi czas: Pan nas zebrał na to miejsce, By Swym Słowem krzepić nas.
Niechaj chwały śpiew i modlitwy zew Nas w jeden dziś połączy chór; Bądźmy chętni nieść światu zbawczą wieść, Jako Jezusa wierny zbór!
2
Pan nas wyrwał z mocy grzechu I Swą świętą omył krwią; Błogą radość wlał nam w serca I za własność przyjął Swą.
3
On nas wezwał do światłości: Nienaganne życie wieść I poselstwo trójanielskie Szczerym duszom w świecie nieść.
4
Dziś zjednoczmy nasze serca I dziękujmy Panu chwał, Że nam wszystkim z bliska, z dala, Na to miejsce przybyć dał.
5
Prośmy, by Pan błogosławił Wszystkich zgromadzonych wraz, By On Duchem Swoim Świętym Dziś przebywał pośród nas!

OK