SPSS 691 Do Ciebie, wszechwładny Ojcze (As)
Versi Version 1
1
Do Ciebie wznosi się Dusz naszych dziękczynienie, Wszechwładny Ojcze nasz, Za wszelkie ziemskie mienie. Zasilasz chlebem lud, Oddalasz głód i mór, Bo Ty użyźniasz łan, Obfity dajesz zbiór.
2
Bez łaski, Panie, Twej Nie wyda plonu niwa, Twym także darem jest, Gdy są pomyślne żniwa, Bo chociaż rolnik wciąż Nie szczędzi swoich sił, Plon wówczas tylko ma, Gdyś mu pomocą był.
3
Tyś zsyłać raczył nam Deszcz na uprawne pola, Ożywcze światło zaś I ciepło miała rola; Bujnegoś zboża strzegł Od gradu i od szkód. Ach, hojnieś przez to Swój Obdarzył wierny lud.
4
Niech pomni każdy z nas, Że litość Twa bez miary, Wiernego także chcesz Zasilić Twymi dary. Niech każdy dzieli się Z ubogim chlebem swym, I z nim raduje się Błogosławieństwem Twym.

OK