SPSS 699 Nie smuć się (c)
Versi Version 1
1
O, nie smuć się, lecz walcz z niedolą, Jak gdyby mówił słońca blask. O, nie smuć się! Pan zawsze z tobą, Radośnie śpiewa z góry ptak.
O, nie mów, że zbawienia nie ma, Gdy serce twe jest pełne trwóg. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy: Im większy ból, tym bliżej Bóg.
2
O, nie smuć się! Idź naprzód śmiało, Nadzieję zawsze w sercu miej! Gdy w życiu twym radości mało, W Jezusa miłość wierzyć chciej!
3
O, nie smuć się! Wiosenny ranek Zwiastuje ci świeżością róż, Że Pan jest tuż, że kocha ciebie I nie opuści nigdy już.
4
Słoneczny blask i kwiat chabrowy natchnienie dają duszy mej; A dźwięki strun i ptasząt śpiewy, Też mówią wciąż: „O, nie smuć się!”

OK